FRAMBO

PLATFORM VOOR SURINEDS DIE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING IN SURINAME

Misie en Visie

Platform Frambo-Nederland is een initiatief van sympathisanten in Nederland, 
die de visie en missie van de moederpartij, Nationale Partij Suriname, onderschrijven en willen ondersteunen.
Hierbij wil Platform Frambo-Nederland, zoveel mogelijk Surinamers in Nederland betrekken, 
die zich (nog) verbonden voelen met het thuisland en NPS een warm hart toedragen.
De betrokkenheid kan zowel in materieel als geestelijk opzicht zijn zoals meedenken over:
– evalueren en aanscherpen van de huidige partij doelstellingen,
– het samenstellen van verkiezingsprogramma,
– het invulling geven aan de uitvoering daarvan,
– het ondersteunen van de actuele politiek van de NPS.
“Opo Kondreman un opo! Sranangron e kari un.”

Web Design

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Graphic Design

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Content Creation

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

“Original and with an innate understanding of their customer’s needs, the team at Love Nature are always a pleasure to work with.”

Jane Miller

ABOUT US

Tell website visitors who you are and why they should choose your business.

Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.

QUESTIONS?

Whether you’re curious about features, a free trial, or even press, we’re here to answer any questions.